دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 از دانشجویان فعال علمی و پژوهشی شاهد و ایثارگر تقدیر و تجلیل می شود:

 تاريخ: 28/02/95

 

با توجه به درخواست اداره کل امور دانشجویان سازمان در خصوص ارسال اطلاعات و آمار فعالیت های علمی پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر از سال 91 به بعد، دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر کلیه مقاطع تحصیلی، در صورت داشتن فعالیت های علمی از جمله مقالات، اختراع، تالیف و ترجمه جهت ارسال به اداره کل و همچنین بهره مندی از جوایز دانشگاهی، موارد مذکور را به همراه مستندات و مشخصات به اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر واقع در ساختمان کاظمی آشتیانی- معاونت دانشجویی تحویل نمائید. از نفرات برگزیده تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.


 درج در سايت توسط : اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر