دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  نحوه انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 برای دانشجویان کارشناسی

 تاريخ: 07/06/95

 قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی
دانشجویان گرامی تا روز سه شنبه 6 مهر 95، فرصت دارند برگ تایید انتخاب واحد را پرینت کرده یا از آموزش دانشکده یا آموزش کل تحویل گرفته و با مراجعه حضوری به استاد مشاور شاهد و ایثارگر دانشکده خود، امضا و تایید استاد مشاور را گرفته و تاییدیه استاد مشاور را به جناب دکتر زینالی در دانشکده برق یا به اداره شاهد و ایثارگر تحویل نمایند.
لازم به ذکر است که در صورت عدم مراجعه به استاد مشاور، پرتال آموزش این دانشجویان بسته شده و قادر به حذف و اضافه و حتی انتخاب واحد در ترمهای آتی نخواهند بود.
اساتید مشاور دانشکده ها: دکتر نجفی دانشکده برق، دکتر سعید دانشکده مواد، دکتر حمیدزاده دانشکده معدن و عمران، دکتر نشاط دانشکده مکانیک و دکتر خداپناه دانشکده شیمی.
با تشکر اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


 درج در سايت توسط : اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر