دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی؛نحوه تایید انتخاب واحد نمیسال جاري

 تاريخ: 16/11/95

 قابل توجه دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی (نحوه تایید انتخاب واحد نمیسال جاری)
دانشجویان تا روز یک شنبه 24 بهمن ماه 95، برای تایید نهایی انتخاب واحد فرصت دارند به اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکدها مراجعه و طبق تایید و کنترل ثبت نام انتخاب واحد نیمسال جاری، توسط اساتید مشاور، ثبت نام خود را نهایی نمایند و تاییدیه استاد مشاور را به اداره شاهد و ایثارگر یا جناب آقای دکتر زینالی در دانشکده برق تحویل نمایند.
لازم به ذکر است که در صورت عدم مراجعه به اساتید مشاور، پرتال آموزش این دانشجویان بسته شده و قادر به حذف و اضافه و حتی انتخاب واحد در ترمهای آتی نخواهند بود.
اساتید مشاور دانشکده ها: دکتر نجفی در دانشکده برق، دکتر سعید در دانشکده مواد، دکتر حمیدزاده در دانشکده معدن و عمران، دکتر نشاط در دانشکده مکانیک و دکتر خداپناه و دکتر سیم جو در دانشکده شیمی.
 با تشکر اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


 درج در سايت توسط : اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر