دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 لیست اساتید مشاور دانشکده های مختلف

 تاريخ: 01/02/95

 به استحضار دانشجویان شاهد و ایثارگر می رساند که  انتخاب واحد، حذف و اضافه، معرفی برای شرکت در کلاسهای تقویتی و تمام مواردی که دانشجویان با استاد راهنمای خود در میان می گذارند با استاد مشاور می باشد.  در واقع استاد مشاور هم استاد راهنمای شما بوده و  هم در موارد دیگر می توانید از راهنمایی ارزنده انها کمک بگیرید و استاد راهنمای ورودی برای شما در نظر گرفته نشده است. لذا سعی بر این داشته باشید که با استاد مشاور دانشکده خود ارتباط تنگاتنگی داشته باشید تا بتوانید در ادامه مسیر موفق باشید

لیست اساتید مشاور دانشکده ها مختلف:


استاد مشاور دانشکده مهندسی برق: جناب آقای دکتر نجفی اقدم 
استاد مشاور دانشکده مهندسی معدن وعمران:جناب آقای دکترحمیدزاده
استاد مشاور دانشکده مهندسی شیمی: سرکار خانم دکتر خداپناه
استاد مشاور دانشکده مهندسی مواد:جناب آقای دکتر سعید
استاد مشاور دانشکده مهندسی مکانیک: سرکار خانم دکتر نشاطایین نامه اساتید مشاور  نیز بزودی در قسمتها آیین نامه ها قرار خواهد گرفت و می توانید دانلود کنید 


 درج در سايت توسط : اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر