دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 فرم مربوط به کلاسهای تقویتی

 تاريخ: 04/02/95

 به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند که فرم مربوط به کلاسهای تقویتی در بخش فرمها قرار گرفت که برای دانلود میتوانید به بخش مربوطه مراجعه فرمایید


 درج در سايت توسط : اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر