دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

  جلسه معارفه و تجلیل از دانشجویان معدل برتر شاهد و ایثارگر برگزار خواهد شد

 تاريخ: 11/02/95

 به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جلسه صمیمی دانشجویان شاهد و ایثارگر با معاون  محترم دانشجویی و مدیر شاهد و اساتید مشاورشاهد و ایثارگر دانشکده ها و ارائه توصیحات و تسهیلات ایین نامه ای همزمان با جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی و تجلیل از ده نفر از معدلین برتر مقاطع تحصیلی دانشجویان در روز دوشنبه مورخ 13 اردیبهشت ماه در ساختمان آشتیانی روبروی اداره شاهد در کلاس علوم پایه2 برگزار خواهد شد.  اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر


 درج در سايت توسط : اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر