دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 جلسه معارفه دانشجویان ورودی جدید و تجلیل از معدلین برتر همزمان با تجلیل از اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در مورخ 13 اردیبهشت 95 برگزار گردید

 تاريخ: 28/02/95

 به مناسبت روز معلم و  سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری جلسه معارفه دانشجویان ورودی های جدید و تجلیل از معدلین برتر کلیه مقاطع تحصیلی و همچنین تجلیل از اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر در مورخ 13 اردیبهشت 95 با حضور دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر و با حضور اساتید محترم مشاور و مسئولین محترم دانشگاهی برگزار گردید. گزارش مصور این جلسه را در بخش ضمائم ببنید.


 درج در سايت توسط : اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر